Facebook page: facebook.com/phephim

Đây là video kể những sự kiện xảy ra ngay trước khi series Game of Thrones bắt đầu. Sự kiện lịch sử này được biết đến là Robert’s Rebellion, hay Cuộc nổi loạn của Robert Baratheon, và đã dẫn đến sự diệt vong của đế chế Targaryen, và đưa vị vua đầu tiên của nhà Baratheon lên Ngai Sắt.

Music:

Images and video from Game of Thrones are the property of their creators, HBO and George R.R. Martin, used here under fair use.

source